Čo je AlloSeq Tx 17?
Typizačná sada AlloSeq Tx 17 pomáha identifikovať najlepšiu genetickú zhodu medzi darcom a príjemcom pomocou inovatívnej technológie hybridného zachytávania a sekvenácie NGS.

AlloSeq Tx 17 detekuje viac ako iba tradičné lokusy súvisiace s transplantáciou, aby sa dalo zvážiť zhodu vo viacerých génoch spojených s transplantáciou. Tým, že viac rozširujeme naše chápanie termínu „Transplantome ™“, do testu AlloSeq Tx 17 je možné pridať ďalšie gény bez ovplyvnenia pracovných laboratórnych postupov.

Odkaz na stránky výrobcu.