QTYPE – HLA typizácia v reálnom čase.
QTYPE® prináša pri typizácii HLA do laboratória rýchlosť a presnosť pri nízkom až strednom rozlíšení. Metóda je ideálna pre vzorky, kde je rozhodujúca rýchlosť genotypizácie . Systém QTYPE v reálnom čase sa skladá z typizačnej súpravy QTYPE HLA a interpretačného softvéru SCORE6.

  • Rýchla a presná HLA typizácia
  • Priama analýza
  • Technológia primer / sonda zvyšuje kapacitu pre budúce rozšírenie setu

Odkaz na stránky výrobcu.