Spoločnosť GENYuse, s.r.o., je slovenská distribučná firma založená v roku 2010. Dodáva reagencie, spotrebný materiál a prístrojové vybavenie pre klinické centrá a laboratóriá. Ďalej poskytuje nadštandardné služby v oblasti laboratórnej transplantológie so špeciálnym zameraním na detekciu polymorfizmov aliel humánneho HLA komplexu. Mnohoročná praktická skúsenosť našich spolupracovníkov v oblasti laboratórnej diagnostiky HLA aliel zaručuje kvalitné poradenské služby na medzinárodnej úrovni. Našim zákazníkom zabezpečujeme bezplatnú aplikačnú podporu pri návrhovaní molekulárno-biologického laboratória, pri zavádzaní HLA genotypizačných metód založených na analýze DNA. Sme expertami v oblasti HLA Sequence Based Typing (Conexio SBT Resolver) a SSP-genotyping (Olerup SSP). Ku všetkým uvedeným technológiám a mnohým ďalším laboratórnym technikám dodáva GENYuse, s.r.o., overené a kvalitné reagencie a spotrebný materiál.