K produktom na HLA genotypizáciu poskytujeme nadštandardnú aplikačnú podporu. Naši spolupracovníci majú bohaté skúsenosti s metódami na stanovenie HLA metódami SSP, real-time PCR, SBT a NGS.